Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden NBA 2013 van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013, onder nummer 6/2013.