Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet in werking, de zogenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt strengere eisen aan privacy en de beveiliging van persoonsgegevens, zowel online als offline. In bijgevoegde privacyverklaring leest u hoe wij hier mee omgaan.


essay writing website